ราศีตุลย์ ดูดวงความรักประจำเดือนกรกฎาคม 2556

ดูดวงความรักรายเดือน เดือนกรกฎาคม 2556 ราศีตุลย์ : ต้องอดทน อดกลั้นกับคนรัก หากต้องกล้ำกลืนฝืนทนกับคนรัก ต่อไปอีกหนึ่ง หนทางต่อไปจะสดใส จะทำอย่างไรเล่า เพราะตัวเราเป็นคนเลือกเอง จะโทษใครได้ และเสียว่าเป็นกรรมเวรของเราในช่วงนี้

ดูดวงทางโทรศัพท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>