วันดี วันมงคล ฤกษ์แต่งงาน ปี 2561 (2018)

วันนี้ทางเว็บไซต์ 4kag.com ได้นำฤกษ์แต่งงาน (ดิถีเรียงหมอน) ปี พ.ศ.2561 (ค.ศ.2018) มาฝากคู่รักที่วางแผนจะสละโสดในปีนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการการแผนกันไว้ล่วงหน้าครับ

วันมงคล ฤกษ์แต่งงานปี 2561

ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนมกราคม 2018

วันศุกร์ที่         5     มกราคม     2561
วันอังคารที่     9     มกราคม     2561
วันพฤหัสบดีที่     11     มกราคม     2561
วันจันทร์ที่     15     มกราคม     2561
วันอังคารที่     23     มกราคม     2561
วันศุกร์ที่         26     มกราคม     2561
วันจันทร์ที่     29     มกราคม     2561

♡ ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2018
วันอาทิตย์ที่     4     กุมภาพันธ์     2561
วันพฤหัสบดีที่     8     กุมภาพันธ์     2561
วันเสาร์ที่     10     กุมภาพันธ์     2561
วันพุธที่         14     กุมภาพันธ์     2561
วันพุธที่         21     กุมภาพันธ์     2561
วันเสาร์ที่     24     กุมภาพันธ์     2561
วันอังคารที่     27     กุมภาพันธ์     2561

♡ ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนมีนาคม 2018
วันจันทร์ที่     5     มีนาคม     2561
วันศุกร์ที่         9     มีนาคม     2561
วันอาทิตย์ที่     11     มีนาคม     2561
วันพฤหัสบดีที่     15     มีนาคม     2561
วันศุกร์ที่         23     มีนาคม     2561
วันจันทร์ที่     26     มีนาคม     2561
วันพฤหัสบดีที่     29     มีนาคม     2561
ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนเมษายน 2018
วันพุธที่         4     เมษายน     2561
วันอาทิตย์ที่     8     เมษายน     2561
วันอังคารที่     10     เมษายน     2561
วันเสาร์ที่     14     เมษายน     2561
วันเสาร์ที่     21     เมษายน     2561
วันอังคารที่     24     เมษายน     2561
วันศุกร์ที่         27     เมษายน     2561

♡ ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤษภาคม 2018
วันพฤหัสบดีที่     3     พฤษภาคม     2561
วันจันทร์ที่     7     พฤษภาคม     2561
วันพุธที่         9     พฤษภาคม     2561
วันอาทิตย์ที่     13     พฤษภาคม     2561
วันจันทร์ที่     21     พฤษภาคม     2561
วันพฤหัสบดีที่     24     พฤษภาคม     2561
วันอาทิตย์ที่     27     พฤษภาคม     2561

♡ ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนมิถุนายน 2018
วันเสาร์ที่     2     มิถุนายน     2561
วันพุธที่         6     มิถุนายน     2561
วันศุกร์ที่         8     มิถุนายน     2561
วันอังคารที่     12     มิถุนายน     2561
วันอังคารที่     19     มิถุนายน     2561
วันศุกร์ที่         22     มิถุนายน     2561
วันจันทร์ที่     25     มิถุนายน     2561

♡ ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนกรกฎาคม 2018
วันอาทิตย์ที่     1     กรกฎาคม     2561
วันพฤหัสบดีที่     5     กรกฎาคม     2561
วันเสาร์ที่     7     กรกฎาคม     2561
วันพุธที่         11     กรกฎาคม     2561
วันพฤหัสบดีที่     19     กรกฎาคม     2561
วันอาทิตย์ที่     22     กรกฎาคม     2561
วันพุธที่         25     กรกฎาคม     2561
วันอังคารที่     31     กรกฎาคม     2561

♡ ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนสิงหาคม 2018
วันเสาร์ที่     4     สิงหาคม     2561
วันจันทร์ที่     6     สิงหาคม     2561
วันศุกร์ที่         10     สิงหาคม     2561
วันเสาร์ที่     18     สิงหาคม     2561
วันอังคารที่     21     สิงหาคม     2561
วันศุกร์ที่         24     สิงหาคม     2561
วันพฤหัสบดีที่     30     สิงหาคม     2561

♡ ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนกันยายน 2018
วันจันทร์ที่     3     กันยายน     2561
วันพุธที่         5     กันยายน     2561
วันอาทิตย์ที่     9     กันยายน     2561
วันอาทิตย์ที่     16     กันยายน     2561
วันพุธที่         19     กันยายน     2561
วันเสาร์ที่     22     กันยายน     2561
วันศุกร์ที่         28     กันยายน     2561

♡ ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนตุลาคม 2018
วันอังคารที่     2     ตุลาคม     2561
วันพฤหัสบดีที่     4     ตุลาคม     2561
วันจันทร์ที่     8     ตุลาคม     2561
วันอังคารที่     16     ตุลาคม     2561
วันศุกร์ที่         19     ตุลาคม     2561
วันจันทร์ที่     22     ตุลาคม     2561
วันอาทิตย์ที่     28     ตุลาคม     2561

♡ ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤศจิกายน 2018
วันพฤหัสบดีที่     1     พฤศจิกายน     2561
วันเสาร์ที่     3     พฤศจิกายน     2561
วันพุธที่         7     พฤศจิกายน     2561
วันพุธที่         14     พฤศจิกายน     2561
วันเสาร์ที่     17     พฤศจิกายน     2561
วันอังคารที่     20     พฤศจิกายน     2561
วันจันทร์ที่     26     พฤศจิกายน     2561
วันศุกร์ที่         30     พฤศจิกายน     2561

♡ ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนธันวาคม 2018
วันอาทิตย์ที่     2     ธันวาคม     2561
วันพฤหัสบดีที่     6     ธันวาคม     2561
วันศุกร์ที่         14     ธันวาคม     2561
วันจันทร์ที่     17     ธันวาคม     2561
วันพฤหัสบดีที่     20     ธันวาคม     2561
วันพุธที่         26     ธันวาคม     2561
วันอาทิตย์ที่     30     ธันวาคม     2561

(O ^ ~ ^ O)  ขอขอบคุณ : http://ฤกษ์ดี.com  (O ^ ~ ^ O) 

หมายเหตุ :  เพื่อนๆควรจะนำวันดีที่ได้เลือกไปตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญอีกทีครับ (บางตำราต้องใช้วันเดือนปีเกิดของบ่าวสาวมาคำนวณด้วยครับ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *