คาถามัดใจทำให้คนรักคิดถึง

คาถามัดใจ – ใช้สวดภาวนาก่อนนอน ทำให้คนรักคิดถึง

พุทธัง รัตตะนัง ธัมมัง รัตตะนัง สังฆัง รัตตะนัง นะผูก โมมัด พุทรัด ธารึง ยะกรึงคะเร โอมสวาหะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *