วันดี ฤกษ์แต่งงานปี 2557

วันนี้มี วันดี ฤกษ์แต่งงานปี 2557 มาฝากเพื่อนๆที่กำลังจะมีข่าวดี ^___^

ฤกษ์แต่งงาน 2557

ดิถีเรียงหมอน หรือ ดิถีแมลงปอ เป็นฤกษ์วันสำคัญซึ่งจะทำให้บ่าวสาวคู่สมรสมีความสุขสวัสดี เป็นการมงคลในเดือนแต่งงาน ซึ่งโดยมากนิยมแต่งกันในเดือนยี่ (2) เดือนสี่ (4) เดือนหก (6) เดือนแปด (8) เดือนเก้า (9) เดือนสิบ (10) และเดือนสิบสอง (12) เดือนนอกจากที่กล่าวนี้ “ไม่นิยม” หากจะมีบ้างก็แต่บางราย และสำหรับ ฤกษ์แต่งงานปี 2557 มีดังต่อไปนี้…

ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนมกราคม

วันอังคารที่ 7 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง

วันศุกร์ที่ 10 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง

วันจันทร์ที่ 13 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง

วันอาทิตย์ที่ 19 แรม 4 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง

วันพฤหัสบดีที่ 23 แรม 8 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง

วันเสาร์ที่ 25 แรม 10 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง

วันพุธที่ 29 แรม 14 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเส็ง

 

ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนกุมภาพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง

วันอาทิตย์ที่ 9 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง

วันพุธที่ 12 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง

วันอังคารที่ 18 แรม 4 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง

วันเสาร์ที่ 22 แรม 8 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง

วันจันทร์ที่ 24 แรม 10 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง

วันศุกร์ที่ 28 แรม 14 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง

 

ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนมีนาคม

วันศุกร์ที่ 7 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง

วันจันทร์ที่ 10 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง

วันพฤหัสบดีที่ 13 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง

วันพุธที่ 19 แรม 4 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง

วันอาทิตย์ที่ 23 แรม 8 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง

วันอังคารที่ 25 แรม 10 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง

วันเสาร์ที่ 29 แรม 14 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง

 

ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนเมษายน

วันอาทิตย์ที่ 6 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย

วันพุธที่ 9 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย

วันเสาร์ที่ 12 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย

วันอังคารที่ 22 แรม 8 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย

วันพฤหัสบดีที่ 24 แรม 10 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย

วันจันทร์ที่ 28 แรม 14 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย

 

ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนพฤษภาคม

วันจันทร์ที่ 5 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย

วันพฤหัสบดีที่ 8 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย

วันอาทิตย์ที่ 11 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย

วันเสาร์ที่ 17 แรม 4 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย

วันพุธที่ 21 แรม 8 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย

วันศุกร์ที่ 23 แรม 10 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย

วันอังคารที่ 27 แรม 14 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเมีย

 

ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนมิถุนายน

วันพุธที่ 4 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย

วันเสาร์ที่ 7 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย

วันอังคารที่ 10 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย

วันจันทร์ที่ 16 แรม 4 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย

วันศุกร์ที่ 20 แรม 8 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย

วันอาทิตย์ที่ 22 แรม 10 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย

วันพฤหัสบดีที่ 26 แรม 14 ค่ำ เดือน 7 ปีมะเมีย

 

ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนกรกฎาคม

วันศุกร์ที่ 4 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย

วันจันทร์ที่ 7 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย

วันพฤหัสบดีที่ 10 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย

วันพุธที่ 16 แรม 4 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย

วันอาทิตย์ที่ 20 แรม 8 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย

วันอังคารที่ 22 แรม 10 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย

วันเสาร์ที่26 แรม 14 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย

 

ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนสิงหาคม

วันอาทิตย์ที่ 3 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเมีย

วันพุธที่ 6 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเมีย

วันเสาร์ที่ 9 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเมีย

วันศุกร์ที่ 15 แรม 4 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเมีย

วันอังคารที่ 19 แรม 8 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเมีย

วันพฤหัสบดีที่ 21 แรม 10 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเมีย

วันจันทร์ที่ 25 แรม 14 ค่ำ เดือน 9 ปีมะเมีย

 

ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนกันยายน

วันจันทร์ที่ 1 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย

วันพฤหัสบดีที่ 4 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย

วันอาทิตย์ที่ 7 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย

วันเสาร์ที่ 13 แรม 4 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย

วันพุธที่ 17 แรม 8 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย

วันศุกร์ที่ 19 แรม 10 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย

วันอังคารที่ 23 แรม 14 ค่ำ เดือน 10 ปีมะเมีย

 

ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนตุลาคม

วันพุธที่ 1 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเมีย

วันเสาร์ที่ 4 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเมีย

วันอังคารที่ 7 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเมีย

วันจันทร์ที่ 13 แรม 4 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเมีย

วันศุกร์ที่ 17 แรม 8 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเมีย

วันอาทิตย์ที่ 19 แรม 10 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเมีย

วันพฤหัสบดีที่ 23 แรม 14 ค่ำ เดือน 11 ปีมะเมีย

วันพฤหัสบดีที่ 30 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเมีย

 

ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนพฤศจิกายน

วันอาทิตย์ที่ 2 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเมีย

วันพุธที่ 5 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเมีย

วันอังคารที่ 11 แรม 4 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเมีย

วันเสาร์ที่ 15 แรม 8 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเมีย

วันจันทร์ที่ 17 แรม 10 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเมีย

วันศุกร์ที่ 21 แรม 14 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเมีย

วันเสาร์ที่ 29 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 1 ปีมะเมีย

 

ฤกษ์แต่งงานปี 2557 เดือนธันวาคม

วันอังคารที่ 2 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 1 ปีมะเมีย

วันศุกร์ที่ 5 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1 ปีมะเมีย

วันพฤหัสบดีที่ 11 แรม 4 ค่ำ เดือน 1 ปีมะเมีย

วันจันทร์ที่ 15 แรม 8 ค่ำ เดือน 1 ปีมะเมีย

วันพุธที่ 17 แรม 10 ค่ำ เดือน 1 ปีมะเมีย

วันอาทิตย์ที่ 21 แรม 14 ค่ำ เดือน 1 ปีมะเมีย

วันอาทิตย์ที่ 28 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเมีย

วันพุธที่ 31 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 2 ปีมะเมีย

 

ข้อมุลจาก kapook.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *