คุณเสี่ยงเซียมซีทำนายเนื้อคู่ได้เบอร์ : ๒๔

ลักษณะเนื้อคู่ของคุณ :  ท่านจะได้คู่ครองที่มีลักษณะรูปร่างผอม มีสีผิวออกไปทางขาวเหลืองมีฐานะที่ดีตระกูลมั่นคงมรดกเยอะมีเงินมีทองคนหนึ่ง

ทิศที่อยู่ของเนื้อคู่ :.เนื้อคู่ของคุณจะอยู่ทางทิศตะวันตก หรือทิศตะวันตกเฉียงใต้

นิสัยใจคอของเนื้อคู่ : มีอุปนิสัยเรียบร้อยสุขุมนุ่มลึก มีความรอบคอบสูงประเภทคิดก่อนทำ หรือคิดก่อนพูดเสมอ ไม่ชอบพูดมากเป็นผู้ฟังที่ดี ใจเย็นอ่อนน้อมถ่อมตนที่หนึ่ง ที่สำคัญจะมีบุคคลที่มีรูปร่างค่อนข้างสูงเป็นคนแนะนำเขาคนนั้นให้คุณรู้จัก ตามดวงท่านและคู่ครองของท่านจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างคุ้มค่ามีความสุขและน่าภูมิใจเป็นเนื้อคู่โดยแท้

Comments 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *