ธรรมเทศนา ความรักเสมอตนไม่มีฯ – พุทธทาสภิกขุ

ฟังธรรมเทศนา เรื่อง ” ความรักเสมอตนไม่มี, สุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบไม่มี ” โดย พุทธทาสภิกขุ

หากใครสับสนในเรื่องความรัก(รักคน รักสิงของ เกียรติยศ ชื่อเสียง มายา ทรัพย์ ..) สับสนในการดำเนินชีวิต รู้สึกผิดหวัง น้อยใจ ในความรัก ลองฟังธรรมเทศนานี้ดูนะ ได้ข้อคิดดีๆเยอะเลย…

 

 

อนุโมทนา สาธุ